Catalogus
In samenwerking met auteurs, uitgevers en kenniscentra leveren wij de hier beschreven digitale opleidingen.
Carrosserietechniek
Installatie- en elektrotechniek
Motorvoertuigtechniek
Transport&Logistiek
Tweewielertechniek
Verbrandingsmotortechniek
VMBO Techniek
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Uw
opleiding
in de
learningBOX?
Dat kan!
1

Autospuiter (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

 

2

Eerste autospuiter (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

Uitgeverij MK Publishing (Body Repair)

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Studie- en praktijkopdrachten (door onderwijspraktijk)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Theorie
- Leerling- en praktijkgericht
- Verticale en horizontale uitwisselbaarheid van lesstof
- BPV-boekjes

 

3

Autoschadehersteller (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Studie- en praktijkopdrachten (door onderwijspraktijk)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Theorie
- Leerling- en praktijkgericht
- Verticale en horizontale uitwisselbaarheid van lesstof
- BPV-boekjes

 

4

Eerste autoschadehersteller (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

Uitgeverij MK Publishing (Body Repair)

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Studie- en praktijkopdrachten (door onderwijspraktijk)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Theorie
- Leerling- en praktijkgericht
- Verticale en horizontale uitwisselbaarheid van lesstof
- BPV-boekjes

 

5

Autoschadetechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

Uitgeverij MK Publishing (Body Repair)

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Studie- en praktijkopdrachten (door onderwijspraktijk)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Theorie
- Leerling- en praktijkgericht
- Verticale en horizontale uitwisselbaarheid van lesstof
- BPV-boekjes

 

6

Carrosseriebouwer (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

 

7

Carrosseriebouwer (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Body Repair

 

1

Monteur werktuigkundige installaties (2)

Onderwijsconcept Installeren (Mauritsz van den Berg)

- Concentrische leerinhoud conform het kwalificatiedossier
- Opleiding installeren tot het examen is gelegitimeerd
- Praktijkopdrachten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Toetsen (formatief)
- Ontwikkelgerichte en kwalificerende beoordeling
- Interactieve leereenheden voor kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten

Stichting Leerstof en Vakkennis

- Concentrische leerinhoud
- Conform nieuw kwalificatiedossier Werktuigkundige installaties
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Vakkennis
- Vaktheorie met vragen en antwoorden
- Conclusies en samenvattingen
- Samenwerking uitvoerbaar (projecten)
- Practicum
- Toetsvragen (formatief)
- Achtergrondkennis / informatie
- Praktijkopdrachten voor verbreding en verdieping
- Ondersteunende (docenten) materialen:
     - PowerPoints ter ondersteuning van vaktheorie (aanpasbaar)
     - Simulaties verwerkt in PowerPoints
     - Extra praktijkopdrachten / Practicum
     - Instructiekaarten
     - Extra oefenmateriaal met toetsvragen
     - Handleiding met ‘programma van toetsing en afsluiting’
     - Extra (formatieve) toetsen via elektronische vragenbank

 

2

Eerste monteur werktuigkundige installaties (3)

Onderwijsconcept Installeren (Mauritsz van den Berg)

- Concentrische leerinhoud conform het kwalificatiedossier
- Opleiding installeren tot het examen is gelegitimeerd
- Praktijkopdrachten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Toetsen (formatief)
- Ontwikkelgerichte en kwalificerende beoordeling
- Interactieve leereenheden voor kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten

 

3

Monteur elektrotechnische installaties (2)

Stichting Leerstof en Vakkennis

- Concentrische leerinhoud
- Conform nieuw kwalificatiedossier Werktuigkundige installaties
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Vakkennis
- Vaktheorie met vragen en antwoorden
- Conclusies en samenvattingen
- Samenwerking uitvoerbaar (projecten)
- Practicum
- Toetsvragen (formatief)
- Achtergrondkennis / informatie
- Praktijkopdrachten voor verbreding en verdieping
- Verwijzing naar:
     - Mini-bedrijfssimulaties en TechTeam
     - NEN / NPR
- Ondersteunende (docenten) materialen:
     - PowerPoints ter ondersteuning van vaktheorie (aanpasbaar)
     - Simulaties verwerkt in PowerPoints
     - Extra praktijkopdrachten / Practicum
     - Instructiekaarten
     - Extra oefenmateriaal met toetsvragen
     - Handleiding met ‘programma van toetsing en afsluiting’
     - Extra (formatieve) toetsen via elektronische vragenbank

Uitgeverij Vertoog

- Concentrische leerinhoud
- Conform nieuw kwalificatiedossier Elektrotechnische installaties
- Realistische praktijkopdrachten ( uitvoeringsfases uit praktijk)
- Theorie
- Animaties (ter ondersteuning van de theorie)
- Verwerkingsvragen
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Toetsen (formatief)
- Praktijkopdrachten
- Instructiefilmpjes (ter ondersteuning van de praktijk)

Onderwijsconcept Elektrotechnisch Installeren (Patrick Couwenberg)

- Concentrische leerinhoud conform het kwalificatiedossier
- Praktijkopdrachten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Toetsen (formatief)
- Optioneel: theorie van Uitgeverij Vertoog
(theorie, verwerkingsvragen, toetsen, animaties en instructiefilmpjes)
- Interactieve leereenheden voor kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten

 

4

Eerste monteur elektrotechnische installaties (3)

Onderwijsconcept Elektrotechnisch Installeren (Patrick Couwenberg)

- Concentrische leerinhoud
- Conform het kwalificatiedossier
- Praktijkopdrachten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Toetsen (formatief)
- Optioneel: theorie van Uitgeverij Vertoog
(theorie, verwerkingsvragen, toetsen, animaties en instructiefilmpjes)
- Interactieve leereenheden voor kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten

 

5

Monteur gas/water/warmte (2)

GOA infra

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Kerntaken en werkprocessen uitgangspunt voor praktijkopdracht
- Ontwikkeld door professionals uit de onderwijspraktijk
- Leerling- en praktijkgerichte opdrachten
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)

 

6

Eerste monteur gas/water/warmte (3)

GOA infra

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Kerntaken en werkprocessen uitgangspunt voor praktijkopdracht
- Ontwikkeld door professionals uit de onderwijspraktijk
- Leerling- en praktijkgerichte opdrachten
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)

 

7

Monteur data/elektra (2)

GOA infra

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Kerntaken en werkprocessen uitgangspunt voor praktijkopdracht
- Ontwikkeld door professionals uit de onderwijspraktijk
- Leerling- en praktijkgerichte opdrachten
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)

 

1

Mobiliteit en Transport VMBO kern- en keuzeprogramma

 

2

Assistent Mobiliteitsbranche (1)

Uitgeverij Innovam

- Modulaire leerinhoud conform het kern- en keuzeprogramma
- Beroepstaken (opdrachten met een situatieschets uit de praktijk)
- Deeltaken (ingedeeld per Beroepstaak)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude

 

3

Voertuigtechniek (1)

 

4

Autotechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam of Delta Press

Uitgeverij Innovam

- Modulaire leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Beroepstaken (opdrachten met een situatieschets uit de praktijk)
- Deeltaken (ingedeeld per Beroepstaak)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Workshop
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude

 

5

Eerste Autotechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

6

Bedrijfsautotechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

Uitgeverij Innovam

- Modulaire leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Beroepstaken (opdrachten met een situatieschets uit de praktijk)
- Deeltaken (ingedeeld per Beroepstaak)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Workshop Trucks
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude

 

7

Eerste Bedrijfsautotechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

8

Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek (4)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam of Delta Press

Uitgeverij Innovam

- Modulaire leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Beroepstaken (opdrachten met een ‘llevensechte’ situatieschets uit de praktijk)
- Deeltaken (ingedeeld per Beroepstaak)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Workshop
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude

 

9

Technisch Specialist Personenauto's (4)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam of Timloto

 

10

Technisch Specialist Bedrijfsauto's (4)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam of Timloto

 

1

Chauffeur goederenvervoer (2)

Gilde Opleidingen

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Kerntaken en werkprocessen uitgangspunt voor praktijkopdracht
- Ontwikkeld door professionals uit de onderwijspraktijk
- Leerling- en praktijkgerichte opdrachten
- Lesmaterialen voor Rekenen, Talen en Loopbaan & Burgerschap.

 

2

Planner wegtransport (3)

Gilde Opleidingen

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Kerntaken en werkprocessen uitgangspunt voor praktijkopdracht
- Ontwikkeld door professionals uit de onderwijspraktijk
- Leerling- en praktijkgerichte opdrachten
- Lesmaterialen voor Rekenen, Talen en Loopbaan & Burgerschap.

 

1

Fietstechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

2

Eerste Fietstechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

3

Scootertechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

4

Motorfietstechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

5

Eerste Motorfietstechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Autotechnische data van Audacon (Mivar)
- Mijn Grossier (Van Heck)
- Mobikit
- Optioneel: theorie van Innovam

 

1

Verbrandingsmotortechnicus (2)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Mobikit
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude
- Theorie van Innovam

 

2

Eerste Verbrandingsmotortechnicus (3)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Mobikit
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude
- Theorie van Innovam, Smits & Wytze, Martech

 

3

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (4)

Stichting Mobiliteitsleren

- Concentrische leerinhoud conform de kwalificatiedossiers
- Praktijk Relevante Opdrachten (PRO)
- Oefen- en Studieopdrachten (OSO) (ingedeeld per PRO)
- Interactieve documenten
- Correcte antwoorden (automatische nakijk-functie)
- Exameninstrumenten van Stichting Examens Mobiliteitsbranche
- Mobikit
- Interactieve Digitale Leerobjecten (IDL) van Electude
- Theorie van Innovam, Smits & Wytze, Martech

 

1

Produceren, Installeren en Energie

 

2

VMBO Techniek Onderbouw

 

1

VSO Techniek Onderbouw

 

Voor meer informatie over onze diensten kunt u altijd mailen
UP
Learning Solutions bv.
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
+31 (0)40 25 82 000
KvK 16067870
BTW NL800905295B01
 
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
info@learning-solutions.nl
www.learning-solutions.nl
algemene voorwaarden
voorwaarden SaaS